تاریخ به روزرسانی : پنجشنبه, 03 تیر,1400
Menu
زهرا غلامیان

زهرا غلامیان


رزومه

شرح وظایف

پیگیری به موقع و دقیق تدابیر، رهنمودها و دستورات شهردار محترم تهران در جلسات و مکاتبات پیگیری نحوه اجرای بخشنامه‌های صادره با نهادینه‌سازی سه اصل «دقت، سرعت و صحت» و تأکید بر کاهش زمان ماندگاری مکاتبات پیگیری مکاتبات انجام شده با کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران ارتباط مستمر با معاونت‌ها، مناطق 22گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران جهت جمع‌آوری اطلاعات درخواست پیگیری مکاتبات محرمانه تهیه گزارش و ارایه راه حل‌های پیشنهادی