تاریخ به روزرسانی : پنجشنبه, 03 تیر,1400
Menu

پس از استقرار مشروطیت اولین بلدیه قانونی تهران
سال 1286 شمسی در عمارتی واقع در سبـزه میدان

12 خــرداد
تاسیس شد

قانون بلدیه مشتمل بر 108 ماده که در سال 1286 شمسی به تصویب رسید.

1286

بعدا ریاست اداره بلدیه زیرنظر وزارت داخله انجام وظیفه می کرد.

ریاست بلدیه بر عهده رئیس انجمن بلدیه بود که از میان اعضای انجمن با اکثریت آراء انتخاب می شد.

اولین کسی که با رای انجمن بلدیه انتخاب شد ابراهیم خان یمین السلطنه بود واز سال 1292 تا 1299 شمسی در این جایگاه بود. پس از کودتای 1299 با روی کار آمدن سید ضیاءالدین طباطبایی، بلدیه زیرنظر ریاست وزرا قرار گرفت.

1292

در سال 1300 شمسی گاسپار ایپکیان از سوی سیدضیاء رئیس بلدیه تهران شد.

1300

تامین روشنایی خیابانهای امیریه، لاله هزار و استانبول از جمله مهمترین اقدامات وی بود.

در این زمان ساختمان بلدیه در قسمت شمالی میدان توپخانه بنا شد. ساختمانی که تا اوایل دهه 40 پا برجا بود.

در سال 1302 شمسی کریم آقا بوذرجمهری شهردار تهران شد و تا سال 1312 در این سمت حضور داشت.

1312

در مسیر تلاش های کریم آقا بوذرجمهری برای ساختن شهری جدید، بسیاری از بناهای تاریخی از جمله دروازههای معروف تهران ویران شد.

سال 1309 شمسی، قانون بلدیه مصوب سال 1325 قمری ملغی و قانون دیگری جایگزین آن شد.

1309

در این سال سازوکار انتخاب رئیس بلدیه تغییر کرد و وزارت داخله عهده دار عزل و نصب این سمت مهم شهری شد.

در سال 1309 نخستین نقشة شهر تهران ، با عنوان نقشة جدید طهـران ترسـیم شـد.

در سال 1310 بر طبق مصوبه ای رسیدگی به تخلفهای اداری کارمندان و مستخدمان دون پایة بلدیه منظم شد.

1310

درسال 1315 اقدامات وسیعی در زمینه گسترش خدمات شهری صورت گرفت. از جمله در زمینی در ابتدای خیابان ژاله، کار نصب ماشین آلات کارخانه برق انجام شد..

1315

در شهریور ماه 1320 با حمله ناگهانی متفقین به ایران فقر، بیماری، ناامنی و آشوب بار دیگر پایتخت ایران را فرا گرفت و تمامی کارهای عمرانی تعطیل و متوقف شد.

در سال 1326 لوله کشی آب شهری در محل اکنون پارک شهر آغاز شد.

1320

در سال های 1335-1320ش در ادامه سیاست شهری حکومت، شهر تهران دارای تأسیسات فرهنگی چون تالار فرهنگ، سینماها و تئاتر های فعال و کافه هایی به سبک فرنگی و رستوران ها و هتل های کوچک در خیابان های لاله زار، شاه آباد، شاهرضا و پهلوی شد.

1335

15 در فروردین ماه 1358 با حکم مهندس بازرگان ساختمان کنونی وزارت کشور به شهرداری تهران واگذار شد و و این سازمان معظم با همه معاونتها و ادارات کلاش از خیابان ایرانشهر به این ساختمان جابجا و متمرکز شد.

1358

در پایان سال 1359 به دستور علی اکبر ناطق نوری وزیر وقت کشور، شهرداری تهران از میدان فاطمی به خیابان بهشت در ضلع جنوبی پارک شهر کوچ کرد و در این مکان ماندگار شد.

1359

1363

درسال 1363 طرحی با عنوان طرح حفاظت و سازماندهی شهر تهران به تصویب رسید که انتقال واحدهای نظامی به خارج از بافت شهری و طرح خودکفایی مناطقشهرداری از جمله پیامدهای این طرح بود.

در سال 1368 با انتخاب غلامحسین به شهرداری تهران متولی مدیریت شهری در هیئت دولت در کنار وزرا و معاونان رئیس جمهور حضور یافت.

1371

در سال 1371ضوابط و مقررات اجرایی طرح جامع جدید تهران که توسط شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه شده بود، توسط وزارت کشور به شهرداری تهران ابلاغ شد.

درسال 1375 شهرداری تهران برنام های با عنوان تهران 80 تدوین کرد که به موجب آن دستیابی به تهران شهری پاک، روان، سبز، با فرهنگ غنی، پویا و شهری با بافت سنتی و مدرن مدنظر قرار گرفت.

1375

در سال 1378 برای اولین بار پس از انقلاب، شهردار تهران توسط شورای شهر انتخاب شد که این رویه تا کنون ادامه داشته است.

1378