جزئیات تفاهم نامه همکاری شهرداری و معاونت فناوری ریاست جمهوری: تلاش برای رشد اقتصاد دانش بنیان در تهران
یکی از اهداف مهمی که شهرداری تهران در این تفاهم نامه دنبال می کند استفاده از ظرفیت های موجود شهرداری در شناسایی و واگذاری فضاهای قابل استفاده در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری برای میزبانی استارت آپ ها و شتاب دهنده ها است.
توسعه زیست بوم و فناوری به منظور توسعه اقتصاد دانش بنیان،استفاده از قابلیت های کلان شهر با تاکید بر توانمند سازی بافت ناکارآمد، ترویج و فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و جریان سازی و بهره برداری از اثرات توسعه ای کسب و کارهای دانش بنیان از دیگر اهداف مهم این تفاهم نامه است.
شهرداری تهران اما در قبال اجرای این تفاهم نامه تعهداتی دارد. شناسایی و معرفی فضای مطلوب برای راه اندازی کارخانه های استارت آپی در یافت فرسوده و ناکارآمد،تبیین ساز و کار واگذاری اراضی،تسهیل بهره برداری استارت آپ ها از املاک بخش خصوصی، نیاز سنجی دانشی برای استقرار کسب و کارهای دانش بنیان از جمله این تعهدات است.
به همین قرار معاونت علمی و فناوری رسایت جمهوری نیز بر اساس مفاد این تفاهم نامه متعهد شده شرکت های دارای صلاحیت را شناسایی و به شهرداری تهران معرفی کند، اولویت برای واگذاری منابع به استارت آپ های فعال در حوزه خدمات شهری باشد،عملکرد شرکت های استقرار یافته را در بازه های زمانی 6 ماهه ارزیابی کند و برای بازآفرینی پهنه های صنعتی متروکه با شهرداری تهران همکاری های لازم را داشته باشد.