در «روز تهران» صورت گرفت تقدیر افشانی از مسجدجامعی و رونمایی از تمبر ویژه تهران
مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران، فعال حوزه فرهنگی و سیاستمدار است. وی بیشتر از دو دهه از عمر خود را صرف تحقیق و پژوهش درباره تهران کرده و تالیفات زیادی نیز در این زمینه دارد.
با حضور شهردار، فرماندار و اعضای شورای شهر تهران صورت گرفت
رونمایی از تمبر ویژه «روز تهران»
در مراسم «روز تهران» با حضور شهردار، فرماندار و اعضای شورای شهر پایتخت از تمبر ویژه «روز تهران» رونمایی شد.