شهردار تهران خبر داد: مشارکت شهرداری تهران با شرکت های دانش بنیان
وی ادامه داد: با توجه به موفقیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راه اندازی شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی محصولات، جلسه ای را با معاون علمی و فناوری برگزار کردیم و طبق آن قرار شد به صورت مشترک در تهران به ویژه در محلات کم برخوردار سوله، زمین یا ساختمان های قدیمی مورد توافق را در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار دهیم.
شهردار تهران هدف از این اقدام را ایجاد اشتغال، حیات و جنبش و تحرک در شهر به ویژه در مناطق محروم معرفی کرد و گفت: همکاری با شرکت های دانش بنیان و ایجاد شهر هوشمند موجب می شود تا سرمایه اصلی کشور که جوانان هستند ماندگار شوند و با استفاده از دانش خود به عاملی برای توسعه کشور تبدیل شوند. ضمن اینکه این امر به صرفه جویی در صادرات ارز و افزایش تولیدات داخلی می انجامد.
افشانی در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد واردات واگن مترو عنوان کرد: قرار بود دو شرکت اروپایی قیمت بدهند که در نهایت این اتفاق نیفتاد و در آخر شرکت مشترک ایران و‌ چین مسئولیت کار را بر عهده گرفت. البته این مشارکت هم برخلاف گذشته که فقط 25 درصد از واگن ها داخلی سازی می شد، قرار است به ۵۵ درصد افزایش پیدا کند، که در این شرایط حتی می توان گفت که بحث واردات هم مطرح نیست.
افشانی با اشاره به جو سازی های نادرست در برخی رسانه ها هم گفت: مباحثی که در این خصوص مطرح می شود با نیت و هدف سوء است چرا که برخی دیده اند، به واسطه بومی سازی دیگر نمی توانند واردات انجام بدهند.
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان چه سودی برای شهرداری تهران دارد، گفت: تجاری سازی یک اختراع و‌رود آن به بازار نیاز به بازه زمانی طولانی دارد، در این شرایط شهرداری درصدد است امکاناتی را در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار دهد و در مقابل درصدی از سود شرکت ها برای شهرداری باشد. نکته مهم این است که از آن جا که جوانان در ابتدای کار سرمایه ندارند، مدیریت شهری سود خود را در مرحله تولید دریافت می کند.
شهردار تهران در پایان اظهار کرد: البته سود اصلی برای شهرداری تهران از حضور در چنین پروژه هایی ماندگاری جوانان و بازگشت حیات به بافت های فرسوده و ناکارآمد است.