شهردار تهران در کمیسیون عمران مجلس: نقشه های پلاسکو باید براساس قوانین شهرسازی به تایید شهرداری برسد
شهردار تهران ادامه داد؛ برای تسریع در عملیات اجرای این پروژه پیشنهاد می کنیم قبل از تهیه نقشه نهایی ابتدا نقشه مقاوم سازی گود و سازه نگهبان به شهرداری تهران ارائه شود و با تایید شهرداری عملیات خاک برداری و گوبرداری صورت گیرد. پس از آن نقشه اجرایی را به شهرداری تهران ارائه دهند.
شهردار تهران با اشاره به اینکه تهیه نقشه های نهایی حداقل به 6 ماه زمان نیاز دارد، گفت: به طور طبیعی تا نقشه های نهایی به شهرداری ارائه نشده نمی توانیم قضاوتی روی آن داشته باشیم. بنابراین، ابتدا باید نقشه ها به شهرداری ارائه شود تا ما بلافاصله کار را شروع و در موعد مقرر پروانه را صادر کنیم.
افشانی با بیان اینکه دو سال مقرر شده برای اجرا این پروژه باید از زمان صدور پروانه ساخت محاسبه شود، گفت: اگرچه ما حداکثر تلاش خود را در صدور پروانه انجام می دهیم اما از نظر من این پروژه به 6 ماه زمان برای تهیه نقشه های نهایی نیاز دارد و پروژه در سال 1400 به اتمام می رسد.