به پیشنهاد شهردار تهران صورت گرفت، احمدلو به عنوان دبیر هیأت مرکزی گزینش شهرداری تهران منصوب شد.
در حکم احمدلو آمده است: در اجرای بند 2 تبصره 2 ماده 5 و تبصره 2 بند الف ماده 7 قانون گزینش کشور به موجب این حکم به عنوان دبیر هیأت مرکزی گزینش شهرداری تهران منصوب می شوید.
امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و با سرلوحه قراردادن اجرای دقیق قوانین و مقررات جاری، تمای تلاش و کوشش خود را در جهت اجرای دستورات حضرت امام راحل (ره) در فرمان شش ماده ای مورخ 15/10/1361و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به منظور تحقق اصل شایسته گزینی در دولت خدمتگزار، به کار گیرید.
توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال خواستارم.
شرح وظایف جنابعالی به عنوان دبیر هیأت مرکزی گزینش به پیوست تقدیم می شود؛ امید است با همکاری سایر اعضای محترم هیأت مرکزی گزینش در اجرای دقیق مفاد آن، موفق و موید باشید.