شهردار تهران در نشست روز جهانی افراد دارای معلولیت :مناسب سازی معابر را با جدیت پیگیری می کنیم.
پیروز حناچی در نشست روز جهانی افراد دارای معلولیت که در برج میلاد برگزار شد، گفت: در سال 1383 قانون حمایت از معلولان تصویب شد و در سال 88 به کنوانسیون جهانی این موضوع پیوستیم. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی 15 درصد جمعیت جهان و مطابق آمار سازمان بهزیستی 1.3 درصد افراد کشور داری معلولیت هستند و سالیانه 50 هزار نفر به این جمعیت اضافه می شود. وی ادامه داد: اگر معنای معلولیت را تغییر دهیم و فرد معلول را کسی بدانیم که نمی تواند در عرصه های اجتماعی حاضر شود، آن وقت جمعیت جامعه معلولان به ٣ تا ۵ درصد می رسد. مناسب سازی معابر الزامی است که ما در شهرداری به آن توجه می کنیم و بر اساس آن اقداماتمان را انجام می دهیم.