07/29/2014 - سه شنبه 7 مرداد 1393  |  ورود به سایت

 


محمد رضا حافظ نیا- متولد 1334


مدارک تحصیلی :

1-ليسانس (كارشناسي جغرافيای طبيعی) از دانشگاه تربيت معلم تهران ـ سال 1356

2-فوق ليسانس (كارشناسی ارشد جغرافيای انسانی) از دانشگاه تربيت مدرس تهران ـ سال 1366

3-دكترا جغرافيای سياسی PhD از دانشگاه تربيت مدرس تهران ـ سال 1369

 

مدارج شغلی :
1. دبير در دبيرستان از سال 1358
2. مربي دانشگاه از سال 1367
3. استاديار دانشگاه از سال 1370
4. دانشيار دانشگاه از سال 1378
5. شغل کنونی : استاد تمام پايه 26 ـ گروه جغرافيا ـ دانشگاه تربيت مدرس ـ تهران
 
موقعيتهای برجسته و نمونه دانشگاهی :
 
1. اولين فارغ التحصيل دوره های دکترا دانشگاه تربيت مدرس در سال 1369 ه.ش.
2. استاد نمونه دانشگاه های ايران در سال 1385 (با لوح تقدير از رئيس جمهور)
3. کسب رتبه اول پژوهشگر برگزيده کشوری در بين رشته های علوم انسانی و اجتماعی
4. سردبيری و عضويت در تحريريه فصلنامه­ های علمی- پژوهشی
5. عضويت در انجمنهای علمی
6. انتشار کتاب
7. گذراندن دوره­ های آموزشی كوتاه مدت
8. ارائه مقالات علمی وچاپ آن در مجلات علمی (داخلي و خارجي)
9. ارائه مقالات در كنفرانسها و سمينارهای علمی (داخلی و خارجی)
10. عضويت در كميته­ ها و شوراهای علمی و دانشگاهی
 
خدمات علمی و فرهنگی:
 
1. معاون پژوهشی دانشكده علوم انسانی دانشگاه تربيت مدرس، سال 1372-1370
2. مشاور پژوهشی رئيس دانشگاه تربيت مدرس، سال 1371-1370
3. مدير گروه جغرافيا در دانشگاه تربيت مدرس، سال 1375 تا 1377
3. عضو كميته ترفيع و ارتقاء دانشكده علوم انسانی، سال 1372-1371
4. دبير سمينار جغرافيائي جهان­بيني سياست و محيط، سمت و دانشگاه تربيت مدرس، ، سال 1371
5. دبير سمينار بررسی تحليلی مهاجرتهای روستائی در ايران دانشگاه تربيت مدرس، سال 1365
6. دبير سمينار مسائل و تنگناهای پژوهشی جغرافيا در كشور، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سال 1370
7. دبير سمينار ماهيت و قلمرو علم جغرافيا،در سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها، سال 1369
8. دبير همايش بين­ المللي روابط فرهنگی ­ـتمدنی ايران و آفريقا، دانشگاه تربيت مدرس ارديبهشت، 1380
9. بنيانگذار و دبير گردهمائي فارغ­ التحصيلان دانشگاه تربيت مدرس (سه گردهمايی)، سالهای1368 و 1369 و 1370
10. مسؤل گروه كار طرحها و تحقيقات بخش نظامی و امنیتی شورايعالی پژوهشهای علمی كشور در سال های 1371 و 1372
11. مسؤل كميته آموزش كنگره مسائل فرهنگی آسيای ميانه، يونسكو، آذر سال 1371
12. عضو هيأت داوران كنفرانس برنامه­ ريزی و توسعه (سازمان برنامه و بودجه)، سال 1371
13. عضو هيأت داوران كتاب سال جغرافيا، سال 1371
14. عضو هيأت داوران جشنواره خوارزمی (علوم انسانی)، سال 1371
15. عضو گروه كار برنامه­ ريزی بخش تحقيقات برنامه دوم، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، سال 1371
16. بنيانگذار،سردبير و عضو هيأت تحريريه فصلنامه ايرانشناسی، اردو و انگليسی، نمايندگی فرهنگی ج.ا.ايران در لاهور پاكستان، سال 1373
17. داور طرح های جشنواره خوارزمی در سال 1382 و 1383
18. دبير كنفرانس علمی بررسی افكار و انديشه­ های امام خمينی (ره) در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور پاکستان سال 1373
19. عضو هيأت تحريريه ماهنامه پاسداراسلام­ قم­-دفتر تبليغات اسلامي، سال های 1366 الی 1371
20. دريافت لوح يادبود دومين جشنواره مطبوعات کشور
21. صاحب امتياز و مدير مسئول نشريه دو هفته­ نامه پيام شرق(محلی خراسان)سال 1376
22. دبير همايش تحولات ژئوپليتيكی آفريقا در آغاز هزاره جديد، دانشگاه تربيت مدرس، آذرماه 1383
23. مدير گروه ژئوپليتيک در مرکز مطالعات آفريقا از 1380 تا 1384 ه.ش
24. رئيس كميته تخصصی علوم انساني چهارمين و پنجمين جشنواره جوان خوارزمی (1381،1382)
25. بنيانگذار مرکز مطالعات آفريقا در دانشگاه تربيت مدرس(سال 1378 ه. ش)
26. تأسيس انجمن ژئوپليتيک ايران با همکار تعدادی از اساتيد جغرافيای سياسی (سال 1381 )
27. تاسیس فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک وابسته به انجمن ژئوپلیتیک ایران
 
مسئوليتهاي اجرائي :
 
1. دبير و مسئول دبيرستان دولت­ آباد ـ بخش زاوه­ ـ شهرستان تربت حيدريه،سال 59-1358
2. فرماندار (شهرستانهای بجنورد و تربت حيدريه)، سال های 1359 الی 1362
3. معاون سياسي و اداري و سرپرست موقت استانداري ايلام، سال های 1362 الی 1363
4. مشاور نيروی انسانی وزارت آموزش و پرورش،سال های 1364-1363
5. مدير كل آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش،سال های 1367-1364
6. معاون پژوهشی سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی دانشگاه ها،سال های1372-1367
7. رئيس خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ايران ـ لاهور پاكستان، سال های 1375-1372
8. مشاور برنامه­ ريزی و پژوهشی رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سال های1376-1375
9. مدير كل فرهنگی آسيا و اقيانوسيه،سال های1377 تا 1379
10. رئيس مركز مطالعات آفريقا ـ دانشگاه تربيت مدرس، از سال 1378 تا 1383
 
شماره تماس :

 صندوق پستی شخصی : 173/14115 - تلفن 82883685-021 - نمابر 88028236-021                

 آدرس پستی :

تهران-خیابان جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس- گروه جغرافیا

 

 آدرس پست الکترونیکی : hafezn-m@modares.ac.ir

 

امروز : 7/5/1393 (هـ.ش)
برابر با 30 رمضان 1435 (هـ.ق)
اذان صبح 04:29:32
طلوع آفتاب 06:09:40
اذان ظهر 13:10:50
غروب آفتاب 20:11:32
اذان مفرب 20:30:25

طول = 51.41 و عرض =35.7