شهردار

شهرداری تهران

مدیر کل

اداره کل دفتر شهردار تهران

پروژه ها

اخبار اداره کل

آرشیو اخبار اداره کل

محمد علی افشانی در حاشیه افتتاح پروژه زیرگذر جنوب به جنوب یادگار امام اظهار کرد: امروز هم زمان 4 پرو...

تاریخ: 1397/8/19
ادامه مطلب

در پیام سید محمدعلی افشانی، شهردار تهران آمده است: سیزدهم آبان ماه روز مبارزه با استکبار یادآور تبعی...

تاریخ: 1397/8/13
ادامه مطلب
اخبار

اخبار

آرشیو اخبار

مستندات

مصوبات

اطلاعات تکمیلی
Back to Top