شهردار

شهرداری تهران

مدیر کل

اداره کل دفتر شهردار تهران

پروژه ها

اخبار اداره کل

آرشیو اخبار اداره کل

اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج با اشاره به اینکه منطقه 22 شهر تهران، از سال 1371 به عنوان یک...

تاریخ: 1397/9/21
ادامه مطلب

عبداله اسکاکا ضمن تبریک انتخاب پیروز حناچی به عنوان شهردار تهران بر تقویت همکاری میان این دو کشور تا...

تاریخ: 1397/9/21
ادامه مطلب
اخبار

اخبار

آرشیو اخبار

مستندات

مصوبات

اطلاعات تکمیلی
Back to Top